احکام شرعی انواع غسل/ جنابت،حیض،جمعه،میت و …

 

 عکس   احکام شرعی انواع غسل/ جنابت،حیض،جمعه،میت و ...

پرسش و پاسخ های زیر به منظور اطلاع کاربران از احکام شرعی و دینی در سایت قرار داده شده است.

به گزارش دمساز مطالب مندرج از منابع معتبر تهیه شده است و سایت دمساز هیچ گونه تغییری در آنها ایجاد نکرده است.

 

غسل جنابت


۱

سؤال: هنگامى که در حال بازى بایک بازى رایانه اى هستم مایعى شفاف از من خارج مى شود که نمى دانم منى است یا نه؟
پاسخ: آب مزبور محکوم به طهارت است و غسل لازم نیست.


۲

سؤال: آیا با غسل جنابت از حرام مى شود نماز خواند؟
پاسخ: بلى مى شود.


۳

سؤال: می گویند قبل از غسل جنابت باید ادرار و استبراء کرد ، اگر در میان غسل قطره‌اى از فرد خارج شود باید غسل را تکرار کرد یا نه؟

پاسخ: لازم نیست غسل را تکرار نماید ولى بنابر احتیاط واجب براى نماز وضو نیز بگیرد.


۴

سؤال: آیا می شود به جاى چند غسل جنابت واجب فقط یک غسل انجام داد؟
پاسخ: مانعى ندارد.


۵

سؤال: غسل جنابت در ماه رمضان اگر موقعیت غسل نبود بعد از اذان صبح می شود غسل کرد؟
پاسخ: اگر فرصتى براى غسل نباشد باید تیمم کند سپس در صورت ارتفاع ضرورت براى نماز غسل کند.


۶

سؤال: در ایام ماه مبارک اگر شخصى بعد از اذان صبح بیدار شود در حالى که احتیاج به غسل جنابت داشته باشد تکلیف چیست؟ آیا آن روز را نمى شود روزه گرفت؟
پاسخ: روزه درست است و براى نماز غسل کنید.


۷

سؤال: در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح به منظور انجام غسل جنابت به حمام رفتم . کمى بعد از شروع غسل اب بطور غیر معمول سرد شد طوریکه از ادامه غسل باز ماندم و اذان گفته شد . بعد از آن با تهیه شدن مقدارى اب گرم غسل را ادامه دادم و بعد اب حمام هم گرم شد و غسل را به پایان رساندم ولى هوا روشن شده بود . لطفاً بفرمائید : ۱ _ آیا گناهى مرتکب شده ام؟ ۲ _ روزه این روز چه حالتى پیدا مى کند ؟
پاسخ: روزه مزبور صحیح است و در چنین حالتى وظیفه تیمم است و بعد غسل انجام مى دهد و نماز را بعد از غسل مى خواند .


۸

سؤال: عرق کسى که از حرام جنب شده چه حکمى دارد و آیا با آن مى توان نماز خواند و غسل جنابت از حرام با آب گرم چگونه است ؟
پاسخ: پاک است و نماز با آن مانعى ندارد .


۹

سؤال: من چون نمی دانستم که جنابت غسل دارد. یکسال اول تکلیفم را بدون غسل نماز خواندم. آیا باید آنها را اعاده کنم؟
پاسخ: هر نمازى که بعد از جنابت و قبل از یک غسل مشروع انجام داده اید باطل است و باید قضا کنید و اما اگر غسلى کرده باشید هرچند غسل جمعه که مستحب است کفایت می کند البته غسلهایى که استحباب یا وجوب آنها شرعاً ثابت نیست کفایت نمی کند.


۱۰

سؤال: اگر انسان بعد از غسل متوجه شود به جایى از بدن از آب نرسیده غسل او صحیح است یا خیر؟

پاسخ: شستن همان مقدار کافى است مگر اینکه آن قسمت در سر یا گردن باشد که براى مراعات ترتیب بدن را هم باید شست.

۱۱

سؤال: اگر بر من دو غسل واجب باشد (غسل حیض و جنابت) آیا مىتوانم در یک غسل بگویم نیت مى کنم غسل حیض و جنابت انجام دهم و با دو نیت یک غسل انجام دهم؟
پاسخ: اشکال ندارد بلکه اگر یکى از آنها را هم انجام دهید و دیگرى را اصلاً نیت نکنید هم کافى است.


۱۲

سؤال: در غسل ترتیبی آیا در استخر و امثال آن می توان داخل آب شد و زیر آب روی بدن با حرکت دست غسل نمود یا خیر ؟
پاسخ: هر قسمتی را که می خواهد غسل بدهد اگر همان قسمت را از آب بیرون بیاورد و به نیت غسل در آب فرو ببرد کافی است .


۱۳

سؤال: آیا فرد غیر جنب می تواند برای خواندن نماز غسل جنابت کند ؟
پاسخ: خیر ولی می تواتند با غسلی که مشروعیت آن ثابت باشد مانند غسل جمعه نماز بخواند .


۱۴

سؤال: کسی که استمنتاء می کند و بعد از آن غسل می کند آیا می شود با آن غسل نماز خواند و یا اینکه باید دوباره وضو بگیرد؟
پاسخ: با همان غسل نماز بخواند احتیاجی به وضو نیست.


۱۵

سؤال: جنابت بانوان به چه صورت است و در چه مواردی غسل جنابت بر آنان واجب می شود ؟
پاسخ: اگر به اوج تلزز جنسی برسد و آب بیرون بیاید آن آب نجس و موجب جنابت است و همچنین نباید احتیاط واجب اگر قبل از آن خارج شود اگر زیاد باشد که لباسهای زیر را خیس کند .


۱۶

سؤال: برای هر غسلی از جمله غسل جنابت چه نیتی کنیم ؟
پاسخ: کافی است نیت طهارت بکند.


۱۷

سؤال: غسل جنابت را باید با اب خالی انجام داد یا با مواد شوینده مثل شامپو در ضمن میتوان ابتدا حمام کرد وسپس با همان بدن خیس غسل جنابت راانجام داد؟
پاسخ: آب خالی کافی است، ومیتواند با بدن خیس غسل کرد.


۱۸

سؤال: آیا باید حتماً در موقع اذان غسل جنابت را انجام داد وآیا باید حتماً با آن غسل نماز خواند؟
پاسخ: واجب نیست.


۱۹

سؤال: میخواستم بدانم در هنگام غسل جنابت اگر یکی از کارهایی که وضو را باطل میکند پیش آید بعد از اتمام غسل برای نماز وضو واجب است یا با همان غسل میتواند نماز خواند؟
پاسخ: به احتیاط واجب برای نماز در اینصورت باید وضو گرفت.


۲۰

سؤال: اگر من غسل جنابت را فراموش کنم و پس از چهار روز به یاد بیاورم که غسل جنابت انجام نداده ام … در آن صورت باید غسل جنابت را انجام دهم و آیا باید نمازهای گذشته ام را قضا کنم؟
پاسخ: باید غسل کنید و نماز ها را قضا کنید.


غسل حیض , نفاس , استحاضه


۱

سؤال: دخترى که ۳ روز پشت سر هم نشانه هاى حیض ببیند یا در روزهاى عادت خون ببیند و پاک شود چه کار کند؟
پاسخ: باید غسل حیض نماید و عبادات خود را انجام دهد.


۲

سؤال: به دلیل مرتب بودن عادت ماهانه آیا مى توانم براى اینکه اعمال استحاضه بجا نیاورم مى توانم در این مسئله به مرجع دیگرى رجوع کنم؟
پاسخ: به نظر حضرت آیت الله زن تا شصت سالگى ممکن است حیض شود هرچند علویه نباشد.


۳

سؤال: اگر بر من دو غسل واجب باشد (غسل حیض و جنابت) آیا مى توانم در یک غسل بگویم نیت مى کنم غسل حیض و جنابت انجام دهم و با دو نیت یک غسل انجام دهم.
پاسخ: اشکال ندارد بلکه اگر یکى از آنها را هم انجام دهید و دیگرى را اصلاً نیت نکنید هم کافى است.

غسل میت

۱

سؤال: غسل میت با وسایل ماشینى با رعایت همه شرایط شرعى در صورتى که تکمه را مسلمان با نیت مقرره فشار مى دهد چیست؟
پاسخ: اشکال ندارد.


۲

سؤال: اگر پوست لب را با دست بکنیم و خون نیاید و یا اگر با درد همراه باشد و باز هم خون نیاید باید غسل مس میت کنیم یا نه؟
پاسخ: واجب نیست.


۳

سؤال: آیا بر لباسى که قبل از غسل میت بر تن میت بود غسل واجب است؟
پاسخ: طاهر است مگر اینکه با رطوبت به تن میت خورده باشد.


۴

سؤال: در رشته دندانپزشکی مشغول تحصیل هستم و در کلاس درس مجبوریم به جسد یا اجزای آن به طور جداگانه دست بزنیم تکلیف چیست ؟
پاسخ: اگر دستکش بین جسد میت و دست حائل باشد این تماس موجب غسل می شود و در صورتی که جسد میت متفرق الاجزاء باشد مس بعضی از آن ـ اگر به حد معظم الاجزاء نرسد ـ موجب غسل نمی شود .


۵

سؤال: کادر پزشکی در بیمارستان چه موقعی باید بعد از مس فردى که در حالت مرگ است غسل نماید ؟
پاسخ: خیر غسل نمی خواهد مگر اینکه سرد شده باشد .


۶

سؤال: آیا عضوی که از بدن انسان جدا شود مثل انگشت یا سایر اعضاء آیا در صورت مس آن باید غسل کرد ؟ یا دفن کند آن عضو را ؟
پاسخ: غسل مس ندارد و تنها دفن می شود .


۷

سؤال: اگر به مرده دست زدیم تا چه مدت باید غسل کرد ؟
پاسخ: اگر بدن انسان مرده اى را که سرد شده و غسلش نداده اند مس کنید یعنى جائى از بدن خود را به آن برسانید باید غسل مس میت نمایید .

غسل مستحب


۱

سؤال: الف ـ آیا می توان چند غسل مستحب را با هم نیت کرده و یک غسل انجام داد؟

ب ـ چند غسل واجب با هم چه طور؟

ج ـ چند غسل واجب و مستحب با هم چه طور؟

د ـ یا اینکه براى هر نیت، یک غسل جداگانه باید انجام داد؟

پاسخ: الف و ب و ج – جایز است.

د ـ لازم نیست.


۲

سؤال: غسل بدل از وضو آیا اگر انسان غسل واجب به گردن نداشته باشد و غسل مستحبى بجاى آورد با همان غسل می تواند نماز واجب بخواند یا باید وضو بگیرد؟
پاسخ: اگر غسل مشروع و مستحب باشد می توان با آن بدون وضو نماز خواند.


۳

سؤال: آیا غسل زیارت امام حسین (علیه السلام) نیابت از وضو مى کند و مى توان با آن نماز خواند ؟
پاسخ: هر غسلى که مشروع باشد با آن مى شود نماز خواند .


۴

سؤال: آیا با غسل هاى مستحبى مى توان نماز خواند؟
پاسخ: با غسلهائى که استحباب آن ثابت است مى توان نماز خواند.


۵

سؤال: آیا فرد غیر جنب می تواند برای خواندن نماز غسل جنابت کند ؟
پاسخ: خیر ولی می تواتند با غسلی که مشروعیت آن ثابت باشد مانند غسل جمعه نماز بخواند .


۶

سؤال: لطفا نظر خود را در مورد غنا بیان بفرمائید ؟
پاسخ: مقصود از غنا سخن باطلى است که با اوازى خوانده مى شود که مناسب مجالس لهو و لعب و اهل عیش و نوش باشد و بنا بر احتیاط واجب سخنانى غیر از انچه گفته شد نیز به اینگونه صدا نخوانند و همچنین گوش دادن به غنا حرام است .

 

غسل جمعه

۱

سؤال: آیا می توان با غسل جمعه نماز خواند؟
پاسخ: اشکال ندارد.

براساس فتوای حضرت آیة الله العظمی محمد تقی بهجت « رحمة الله علیه »

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیة الله العظمی محمد تقی بهجت « رحمة الله علیه »